Documenten

 

 

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. In laag 2 vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vind je in deze laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds.

Statuten

Hier vindt u de statuten van Stichting Pensioenfonds AFM.

Pensioenreglement

Pensioen 1-2-3

Hier vindt u laag 1 van het Pensioen 1-2-3 en de Pensioenvergelijker in pdf.

Waardeoverdracht

Via dit aanvraagformulier kunt u een verzoek voor waardeoverdracht bij ons indienen.

Klachten

In de Geschillen- en klachtenbrochure leest u meer over de Geschillen- en klachtenregeling.

Beleidsdocumenten

In het Beleidsplan communicatie kunt u lezen wat de doelstellingen zijn van het bestuur op gebied van communicatie. 

Gedragscode

Hier vindt u de gedragscode van Pensioenfonds AFM.

Vergoedingenregeling

De vergoedingenregeling voor leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan en de dagdeelvergoeding voor de leden van de Visitatiecommissie.

Reglement Verantwoordingsorgaan

De werkwijze van het verantwoordingsorgaan is neergelegd in het Reglement Verantwoordingsorgaan.

Bestuursreglement

De werkwijze van het bestuur is neergelegd in het bestuursreglement.

Financieel crisisplan

In het financieel crisisplan leest u over de  instrumenten, de te volgen procedures en de vereiste communicatie in het geval een financiële crisis optreedt.

Herstelplan

Bij Herstelplan leest u meer informatie over de stand van zaken rond het herstelplan van Pensioenfonds AFM.

Verklaring beleggingsbeginselen

De verklaring beleggingsbeginselen leest u in de Pensioen & Investment beliefs, bijlage bij het beleggingsplan.

Uitvoeringsovereenkomst

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld

Hebt u een vraag?

Nieuwsalert

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden