Algemeen

Pensioenfonds AFM voert sinds 1 januari 2014 de pensioenregeling van de AFM uit. Nieuwe opbouw vindt vanaf die datum bij het fonds plaats. Ook heeft er een zogeheten collectieve waardeoverdracht plaatsgevonden van de tot en met 2013 bij Pensioenfonds Mercurius Amsterdam opgebouwde pensioenrechten en pensioenaanspraken van (voormalige) AFM-medewerkers. Het fonds beheert een vermogen van ongeveer € 156 miljoen (per eind 2015).

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld

Hebt u een vraag?

Nieuwsalert

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden