Dekkingsgraden

De dekkingsgraad is een indicator van de vermogenspositie van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, heeft het pensioenfonds precies evenveel geld in bezit als het totaal van uit te keren pensioenen. Hierbij is dan nog geen rekening gehouden met indexatie van deze pensioenen. 

Het pensioenfonds is gericht op de lange termijn. Maandelijks publiceert het pensioenfonds zijn dekkingsgraad. Deze kan van maand tot maand verschillen als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten en onder invloed van de door DNB voorgeschreven methodiek om de dekkingsgraad te berekenen. Daarnaast kunnen andere factoren een effect hebben op de dekkingsgraad. Bijvoorbeeld: als blijkt dat we allemaal nog langer blijven leven, daalt de dekkingsgraad.

Het beleid van Pensioenfonds AFM is er vanaf de start op gericht om:

  1. het pensioen van alle deelnemers ten minste nominaal in stand te houden;
  2. de kans op kortingen tot een minimum te beperken;

Dekkingsgraad januari 2017

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds AFM per 31 januari zoals wij die aan DNB gerapporteerd hebben, bedraagt 97,7%. Deze voorgeschreven beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden en de maatstaf vormt voor het herstel, is gebaseerd op schattingen. De eveneens aan DNB gerapporteerde, actuele dekkingsgraad per 31 januari 2017 is ten opzichte van december 2016 ongewijzigd gebleven en bedraagt 98,9%.

De rente is in januari fors gestegen. Hierdoor zijn de obligatiebeleggingen en de verplichtingen van het fonds in waarde gedaald. De waarde van de beleggingen en verplichtingen zijn in dezelfde mate gedaald waardoor per saldo de dekkingsgraad van het fonds gelijk is gebleven. Pensioenfonds AFM heeft alle deelnemers op 25 januari 2017 een brief over de financiële situatie van het fonds gezonden. 

Overzicht dekkingsgraden 2017

Datum

Actuele dekkingsgraad  Beleidsdekkingsgraad
31 januari 2017

98,9%

97,7%

 

Overzicht dekkingsgraden 2016

Hieronder ziet u een overzicht van het verloop van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds AFM in 2016. Deze dekkingsgraden zijn gebaseerd op het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) zoals dat per 1 januari 2015 geldt. Voor meer informatie hierover, zie nFTK. De actuele dekkingsgraad is gebaseerd op een rentetermijnstructuur zonder driemaands middeling.

datum

actuele dekkingsgraad beleidsdekkingsgraad

31 januari 2016

95,1% 101,5%

28 februari 2016      

94,6% 100,5%

31 maart 2016

96,8% 99,9%

30 april 2016

97,0% 99,2%

31 mei 2016

97,4% 98,4%

30 juni 2016

98,5% 97,8%

31 juli 2016

99,0% 97,7%

31 augustus 2016

98,2% 97,7%

30 september 2016

97,8% 97,8%

31 oktober 2016

97,4% 97,6%

30 november 2016

98,1% 97,4%

31 december 2016

98,9% 97,4%

Overzicht dekkingsgraden 2015

Hieronder ziet u een overzicht van het verloop van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds AFM in 2015. Deze dekkingsgraden zijn gebaseerd op het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) zoals dat per 1 januari 2015 geldt. Voor meer informatie hierover, zie nFTK. De actuele dekkingsgraad is gebaseerd op een rentetermijnstructuur zonder driemaands middeling.

datum

actuele dekkingsgraad beleidsdekkingsgraad

31 januari 2015

104,7% 107,6%

28 februari 2015      

106,7% 107,5%

31 maart 2015

104,6% 107,2%

30 april 2015

105,0% 107,0%

31 mei 2015

106,8% 106,9%

30 juni 2015

105,9% 106,8%

31 juli 2015

100,6% 106,2%

31 augustus 2015

97,5% 105,1%

30 september 2015

97,1% 104,4%

31 oktober 2015

100,0% 103,9%

30 november 2015

100,2% 103,2%

31 december 2015

98,9% 102,3%

Overzicht dekkingsgraden 2014

Hieronder ziet u een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad van Pensioenfonds AFM in 2014. 

datum

actuele dekkingsgraad beleidsdekkingsgraad

31 januari 2014

107,0%  

28 februari 2014      

108,3%  

31 maart 2014

107,6%  

30 april 2014

107,7%  

31 mei 2014

107,7%  

30 juni 2014

107,4%  

31 juli 2014

107,3%  

31 augustus 2014

110,9%  

30 september 2014

106,0%  

31 oktober 2014

106,1%  

30 november 2014

108,6%  

31 december 2014

108,7% 107,8%

 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld

Hebt u een vraag?

Nieuwsalert

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden